Bank Santander ugody z frankowiczami

Skorzystaj z kalkulatora frankowicza
Bank Santander ugody z frankowiczami

Santander Bank Polska tak jak inne banki wyszedł z propozycją ugód dla frankowiczów. I chociaż wielu kredytobiorców decyduje się na propozycję Santandera, z tego artykułu dowiesz się, jak w korzystniejszy sposób wyjść z “frankowej opresji”. 

Santander ugody frankowe 2022 - 2023

Wielu frankowiczów zawarło kredyt frankowy z Bankiem Santander. Jak się okazało, umowy kredytowe zawierały klauzule niedozwolone, które pozwalają na unieważnienie kredytów frankowych. Santander Bank Polska nie chce być jednak stratny na wygranych sprawach frankowiczów, dlatego jako kolejny z polskich banków wyszedł z propozycją ugód dla swoich klientów. 

Bank konsekwentnie realizuje plan zawierania porozumień ze swoimi klientami. Sprawy frankowe należą do jednych z priorytetowych, ponieważ Santander traci na nich najwięcej. Na koniec grudnia 2022 r. Santander Bank Polska miał podpisanych 2,6 tys. ugód, a wnioski w tej sprawie złożyło 5,1 tys. Frankowiczów. Według Prezesa Santandera – Michała Gajewskiego, że ugody z bankiem podpisało ponad 12 proc. kredytobiorców. 

Chcę skorzystać z kalkulatora dla frankowicza

Przewalutowanie Santander - szczegółowe warunki ugody frankowej

Bank Santander w ramach ugody proponuje przewalutowanie kredytu na złotówki ze stałą stopą procentową. Najważniejsze warunki ugody frankowej zebraliśmy w 9 poniższych punktach.

 1. Santander Bank Polska może umożliwić Frankowiczom przewalutowanie kredytu we frankach na złotówki po kursie niższym, niż obowiązujący kurs sprzedaży, a to znaczy,  że przewalutowanie zachodziłoby po średnim kursie NBP z dnia przewalutowania. Bank nie pobiera żadnych prowizji i opłat. Dla kredytu mieszkaniowego marża po przewalutowaniu będzie wynosiła 1,59%, a dla pożyczki hipotecznej 2,89% lub w wysokości marży aktualnie obowiązującej dla kredytu frankowego zgodnie z umową (w zależności, która jest niższa). 
 1. Jeśli poziom LTV, który jest aktualny przekroczyłby 90%, wtedy Santander Bank może umożliwić sprzedaż nieruchomości, która jest obciążona kredytem lub pożyczką hipoteczną w CHF. Jednocześnie zmieniając zabezpieczenie na nieruchomość, nowo nabytą przez klienta banku. 
 1. Opisane poniżej zasady są stosowane przez Bank do ustalania kursów walutowych. W przypadku kredytów denominowanych / indeksowanych (postKB) Kredytobiorca może złożyć wniosek o zawarcie bezpłatnego aneksu do umowy. Stosuje się go w celu potwierdzenia zasad, które bank stosuje dla kredytów i pożyczek frankowych. 
 2. Kursy walut, które stosuje Santander są publikowane w Tabeli kursów Banku. To Santander Bank Polska ustala wysokość obowiązujących kursów kupna i sprzedaży dewiz opierając się o średni kurs Banku.
 1. Nie wcześniej niż po upływie miesiąca Santander Bank ma możliwość  dokonania podwyżki spreadu o wartość nie większą niż 0,1 punktu procentowego. Obowiązuje to za każdy 1% spadku kursu.
 1. Bank ma możliwość obniżenia wysokości procentowego spreadu walutowego. Bank może podjąć taką decyzję niezależnie od zmiany wartości kursów walut. 
 1. Kredytobiorcy, którzy chcą spłacać raty kredytu we frankach, mogą kupić tę walutę w Santanderze, dzięki platformie e-FX. Żeby to zrobić, klient musi posiadać rachunek we Frankach i korzystać z Bankowości elektronicznej.
 1. Na wniosek klienta, bank może zmniejszyć wysokość comiesięcznej raty kredytu. Wiąże się to z wydłużeniem okresu kredytowania. Ostateczną decyzję podejmuje bank. 
 1. Spread walutowy, który bank stosuje przy ustaleniu kursu franka stosowany Tabeli kursowej Banku – w okresie od 28 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2021 roku został przez bank obniżony  do 2% (1% dla kursu sprzedaży i 1% dla kursu kupna).

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej banku. Oferta dotyczy klientów Santander Bank Polska, dawnego BZ WBK, a także Kredyt Banku. 

Chcę obliczyć, ile można zyskać na drodze sądowej

Przeczytaj także: Ugody z frankowiczami. Co proponują banki?

Santander kredyty frankowe - niekorzystne orzecznictwo sądów dla Santander Bank Polska

Wygrać z Santander Bank Polska nie jest trudno, bo większość wyroków sądowych zapada z korzyścią dla frankowiczów. Bank zaobserwował większą ilość orzeczeń na ich niekorzyść w sprawach frankowych. Santander Bank sam przyznaje, że decyzje sądów są dla niego niekorzystne i większość z nich to unieważnienia umów kredytowych, ze względu na klauzule niedozwolone. 

W skład kredytów frankowych, które posiada Santander Bank wchodzą zarówno kredyty denominowane, jak i indeksowane, które bank przejął po BZ WBK oraz Kredyt Bank.

We wrześniu 2022 r. w sądy miały dużo pracy, bo toczyło się 11 190 postępowań, dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych Santander Banku o łącznej wartości przedmiotu sporu 3,18 mld zł. 

Klienci, którzy zawarli umowę kredytową z Santanderem mogą spodziewać się, że ich kredyt frankowy zostanie unieważniony. Stałe oprocentowanie nie przekonuje kredytobiorców do skorzystania z ugód frankowych.  

Jak podaje raport Santandera z dnia 30 września 2020 r. zapadło 613 prawomocnych wyroków w sprawach kredytów frankowych. 533 z nich to decyzje korzystne dla Frankowiczów. Linia orzecznicza sądów była przychylna dla Santandera jedynie 60 razy. Chociaż i te mogły być częściowo korzystne frankowiczom.

Przykład wyroku w sprawie Santander Bank Polska

14 lipca 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie dot. kredytu frankowego zaciągniętego w banku Santander. Orzeczenie skutkuje unieważnieniem umowy kredytowej. Sąd zasądził na rzecz powodów kwoty po 65 841,33 zł.

wyrok w sprawie Santander Bank Polska

To tylko jedno z wielu korzystnych wyroków ws. frankowiczów. 

Unieważnienie umowy kredytowej z bankiem

Unieważnienie kredytu we frankach oznacza, że umowa pomiędzy bankiem a kredytobiorcą jest traktowana tak, jakby w ogóle nie była zawarta. Jeśli sąd podejmie taką decyzję, to strony postępowania dokonują wzajemnych rozliczeń.

Decyzję o unieważnieniu umowy może podjąć jedynie sąd. Dla kredytobiorcy wiąże się to z pozwaniem banku.

Jeśli jesteś gotowy na walkę z bankiem i chcesz wybrać odpowiednią kancelarię, która pomoże Ci wygrać sądowy spór – możesz skorzystać z porównywarki ofert Frankomat. Po podaniu kilku podstawowych informacji z umowy frankowej otrzymasz informację, które kancelarię mogą zająć się tą sprawą. Większość kancelarii przeprowadza analizę bezpłatnie.

Chcę porównać oferty kancelarii

Zalety unieważnienia umowy kredytowej z bankiem 

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem dla Frankowiczów jest wejście na drogę sądową z bankiem. Kredytobiorca zyskuje wtedy o wiele większe korzyści.

Banki odchodzą już od tzw. odfrankowania kredytu, czyli spłaty zobowiązania w walutach obcych, zamienionej na spłatę w złotówkach. Coraz częściej wyroki, które zapadają w sprawie frankowiczów, to unieważnienie umowy kredytowej.

Opinia Rzecznika Generalnego TSUE, w której twierdzi, że banki nie powinny dostać żadnej gratyfikacji za korzystanie z kapitału, a ponadto wynagrodzenie należy się kredytobiorcom, którzy wzięli kredyt we frankach parę lat temu – bardzo mocno wpłynęła na wyroki, które zapadają w 2023 r. i może zachęcić kredytobiorców do składania pozwów przeciwko bankom.  Do tej pory Frankowicze wygrali około 95% spraw w sądach.  Wyrok TSUE w sprawie frankowiczów prawdopodobnie będzie zbieżny z opinią wydaną przez Rzecznika.

Santander musi oddać całość wpłaconych przez kredytobiorcę środków, tzn. rat z odsetkami, ubezpieczenia, wkładu własnego, czy prowizję. W późniejszym procesie bank będzie mógł ubiegać się o zwrot kwoty kredytu od Frankowicza, ale jedynie tej z dnia wypłaty.

Frankowicze muszą oddać kwotę kredytu, ale bez odsetek, marży i prowizji. W większości przypadków zdarza się, że klient oddał już do banku więcej niż pożyczył, co oznacza, że wyjdzie na plus, a saldo zadłużenia zostanie anulowane. Frankowicz może zyskać od kilku do kilkuset tysięcy złotych. Ponadto hipoteka zostaje wykreślona z księgi wieczystej. 

Przejdź do kalkulatora dla frankowicza

Podsumowanie:

 1. Zanim zgodzisz się podpisać ugodę z bankiem, skontaktuj się ze specjalistą i przeanalizuj swoją umowę kredytową.
 2. Do tej pory Frankowicze wygrali 95% spraw w sądach z Santanderem.
 3. Na unieważnieniu umowy kredytobiorca może zyskać nawet kilkaset tysięcy złotych.
 4. Na portfel kredytów frankowych Santander Banku składają się zarówno kredyty indeksowane, jak i denominowane..

FAQ

Co to są klauzule abuzywne?

To zapisy niedozwolone, które banki umieszczały w umowach kredytowych pomiędzy nimi a frankowiczami. Dzięki nim, sądy mogą orzec o odfrankowaniu kredytu lub unieważnieniu umowy.

Czy odfrankowienie kredytu jest tym samym co unieważnienie umowy?

Nie. Odfrankowienie kredytu to usunięcie z umowy klauzul abuzywnych, dzięki czemu kredyt z franków szwajcarskich zamienia się na złotówkowy. Klient otrzymuje obniżenie salda zadłużenia i utrzymane jest niskie oprocentowanie kredytu, otrzyma także zwrot nadpłaty. Kredytobiorca i kredytodawca wzajemnie się rozliczają w przypadku unieważnienia umowy. Dla banku i klienta to tak, jakby umowy nie było. 

Czy trzeba zawrzeć ugodę z bankiem?

Nie, kredytobiorca nie jest zobowiązany do podpisania ugody z bankiem. Może to zrobić dobrowolnie.

Ile trwa proces w sądzie, jeśli zdecydujemy się podjąć walkę z bankiem?

Nie mamy na to wpływu, czasami proces trwa 9 miesięcy, a czasami kilka lat. Wszystko zależy od sądu i poziomu trudności sprawy.

Źródła:

https://www.santander.pl/przydatne-informacje/kredyt-we-frankach

Udostępnij artykuł:

Ilona Juskowiak

Ilona Juskowiak

[email protected]

Absolwentka Instytutu dziennikarstwa i komunikacji wizerunkowej we Wrocławiu. Miłośniczka sportu. Można było ją usłyszeć na antenie radia, a teraz z pasją śledzi Frankowiczów w Polsce.

BLOG

Baza wiedzy dla Frankowiczów

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące aktualnej sytuacji Frankowiczów w Polsce. Zachęcamy także do zapoznania się z najnowszymi wyrokami sądowymi.

klauzula abuzywna
12.12.2023 9 minut czytania

Klauzula abuzywna – sprawdź czy Twoja umowa ją zawiera!

Klauzula abuzywna to zapis w umowie kredytowej. Jeśli w Twojej umowie frankowej są klauzule abuzywne, to możesz odzyskać pieniądze od banku.

Kto przegrywa sprawy frankowe i jakie ponosi konsekwencje?
24.10.2023 7 minut czytania

Kto przegrywa sprawy frankowe i jakie ponosi konsekwencje?

Choć zdecydowana większość spraw frankowych kończy się sukcesem, nadal istnieje ryzyko przegranej. Zły wybór pełnomocnika to jedna z najczęstszych przyczyn porażek. Co jeszcze wpływa na negatywny finał sprawy i jakie są tego konsekwencje?

Przedawnienie kredytu frankowego
18.10.2023 8 minut czytania

Kredyt frankowy przedawnienie roszczeń frankowiczów i banków

Przedawnienie kredytu frankowego to instytucja prawa, która powoduje, że możliwość skierowania pozwu przeciw bankowi jest ograniczona czasowo.

Kredyt denominowany a indeksowany – różnice i podobieństwa
16.10.2023 6 minut czytania

Kredyt denominowany a indeksowany – różnice i podobieństwa

Kredyt denominowany a indeksowany – z tymi pojęciami spotkała się większość frankowiczów. Sprawdź, jak uzyskać pomoc z oboma rodzajami kredytu.

Przejdź do bloga