Odfrankowienie kredytu - co to jest, jakie są skutki?

Skorzystaj z kalkulatora frankowicza
odfrankowienie kredytu

Odfrankowienie kredytu to jedna z możliwości, jakie ma Frankowicz decydujący się na batalię sądową z bankiem. Na czym to polega? Jakie są tego konsekwencje? Czy to lepsze rozwiązanie od unieważnienia umowy?

Na czym polega odfrankowienie kredytu?

Odfrankowienie kredytu polega na wyeliminowaniu z umowy klauzuli indeksacyjnej, odzyskaniu nadpłaconych rat, zmniejszeniu salda oraz kontynuacji spłaty kredytu, ale już w polskiej walucie.

Furtkę do ubiegania się na drodze sądowej o odfrankowienie otworzył wydany 3 października 2019 roku wyrok TSUE w sprawie Państwa Dziubaków. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że stosowane przez banki klauzule indeksacyjne są niedozwolone.

Odfrankowienie kredytu przykład

Odfrankowienie kredytu przykład
suma spłaconych rat nieprzedawnionych suma spłaconych rat nieprzedawnionych jaka powinna zostać spłacona po usunięciu zapisów niedozwolonych roszczenie o nadpłatę
100 000 zł 60 000 zł40 000 zł
kwota kapitału pozostała do spłaty obecniekwota kapitału pozostała do spłaty po usunięciu zapisów niedozwolonych zmniejszenie kapitału pozostałego do spłaty
148 000 zł 84 000 zł 64 000 zł
Łączna korzyść 104 000 zł
Oblicz, ile zyskasz na odfrankowieniu

Kredyt indeksowany a denominowany

Omawiając proces odfrankowienia należy wyjaśnić różnicę pomiędzy kredytem indeksowanym a denominowanym. Warto podkreślić, że odfrankowienie jest możliwe i w przypadku kredytu indeksowanego i denominowanego. Jednak jeszcze jakiś czas temu sądzono inaczej.

Kredyt indeksowany

Cechą charakterystyczną kredytu indeksowanego jest to, że był udzielany oraz wypłacany złotówkach, ale był waloryzowany do waluty obcej - najczęściej do franka szwajcarskiego.

Po wypłaceniu środków w ramach kredytu, kwota jaką musi zwrócić kredytobiorca jest przeliczana po kursie kupna zgodnie z bankową tabelą kursów walut. Natomiast raty kapitałowo-odsetkowe są obliczane na zasadzie przeliczenia z CHF na PLN - kurs sprzedaży franka także zgodnie z bankową tabelą kursów.

To wszystko sprawia, że wysokość każdej kredytowej raty jest uzależniona od aktualnego kursu CHF. Warto podkreślić, że taki kredyt nie ma nic wspólnego z definicją “klasycznego” kredytu walutowego.

Kredyt denominowany

W przypadku kredytu denominowanego środki są wypłacane kredytobiorcy w złotówkach, ale kwota w umowie jest wyrażona we frankach szwajcarskich. Raty są regulowane w polskiej walucie, ale to ile one wynoszą są określane na zasadzie przeliczenia według bankowej tabeli kursowej.

Odfrankowienie kredytu kalkulator - jak obliczyć nadpłatę kredytu?

W przypadku odfrankowienia kredytu należy wyliczyć różnicę między tym, co kredytobiorca wpłacił już do banku, a tym co by wpłacił w razie braku w umowie kredytowej niedozwolonych klauzul. Należy zatem obliczyć, ile wynosi nadpłata frankowego kredytu. W tym celu możesz skorzystać z narzędzia typu odfrankowienie kredytu kalkulator.

Oblicz, ile zyskasz na odfrankowieniu

Konieczne jest ustalenie, jaka byłaby wysokość raty kredytowej, gdyby warunki kredytowania były uczciwe. Wszystkie raty należy zsumować, a następnie od otrzymanego wyniku odjąć kwotę, którą frankowicz już uiścił na rzecz banku. Z całą pewnością trudniejszym zadaniem jest określenie wysokości pierwszej kwoty.

Ważne! Odfrankowienie to dla Frankowicza podwójna korzyść: zwrot nadpłaconych rat i zmniejszenie salda zadłużenia.

Generalnie rzecz biorąc, kwota nadpłaty frankowego kredytu może wynieść kilkadziesiąt tys. zł. Oczywiście może być ona sporo wyższa - wszystko zależy od m.in. kwoty zaciągniętego kredytu.

Odfrankowienie kredytu denominowanego

Przez dłuższy czas odfrankowienie dotyczyło tylko jednego rodzaju kredytu frankowego - indeksowanego. W przypadku kredytu denominowanego uważano, że usunięcie z umowy niedozwolonych klauzul powinno skutkować unieważnieniem umowy.

“Panowało” przekonanie, że po wyeliminowaniu abuzywnych zapisów, nie jest możliwe kontynuowanie takiej umowy. Argumentowano to tym, że wówczas w umowie nie będzie zapisu mówiącego o tym, w jaki sposób należy przeliczyć kwotę kredytu frankowego na polską walutę. Ponadto niemożliwe będzie określenie kwoty kredytu.

TSUE orzekł, że sąd krajowy nie może w umowie uzupełnić luki poprzez np. odwołanie się do średniego kursu NBP (wyrok z dn. 03.10.2019 r., w sprawie państwa Dziubak).

Z kolei zdaniem Sądu Najwyższego (sygn. akt IV CSK 309/18) usunięcie z umowy zapisów abuzywnych nie skutkuje tym, że umowa w całości jest nieważna. Kwotą kredytu jest bowiem kwota w złotówkach, która została udostępniona kredytobiorcy. Umowa może być zatem dalej kontynuowana jako kredyt złotówkowy z oprocentowaniem, który jest oparty na wskaźniku LIBOR.

Odfrankowienie kredytu kancelaria

Szukasz kancelarii, która poprowadzi Twoją sprawę o odfrankowienie? Skorzystaj z naszej porównywarki ofert dla frankowiczów. Wystarczy podać kilka podstawowych informacji z umowy o kredyt we frankach:

  • nazwa banku,
  • rok podpisania umowy kredytu,
  • rodzaj kredytu (hipoteczny, inny)
  • orientacyjna wysokość kredytu (w polskiej lub szwajcarskiej walucie).
Chcę porównać oferty kancelarii

Na podstawie takich danych przedstawiane są propozycje kancelarii oraz firm zajmujących się sprawami frankowymi. Obecnie nasze narzędzie porównuje już ponad 120 ofert z całej Polski. Wiele z nich zawiera bezpłatną analizę umowy z bankiem.

Przeczytaj także: Kredyt we frankach kancelaria - jak wybrać najlepszą?

Co po odfrankowieniu? Jakie są skutki odfrankowienia?

Skutkiem odfrankowienia umowy jest usunięcie z niej niedozwolonych klauzul. Kredyt frankowy zmienia się na kredyt w polskiej walucie, oprocentowany stawką LIBOR (obecnie SARON). Wykreślenie z umowy kredytu niektórych jej zapisów nie powoduje, że umowa znika z obrotu prawnego.

Po odfrankowieniu dana umowa z bankiem nadal obowiązuje. Ma ona jednak nieco inną formę. Zapisy, które zostały uznane za abuzywne, nie powinny nigdy w takiej umowie się znaleźć. To z kolei oznacza, że kredytobiorca nigdy nie był z nimi związany.

Bank powinien w pierwszej kolejności zwrócić nadpłatę kredytu, która powstała na skutek płacenia zawyżonych rat. Te raty, które pozostały do spłacenia ulegają natomiast obniżeniu.

Podsumowując, odfrankowienie nie niesie ze sobą tak dużych skutków jak unieważnienie umowy o kredyt we frankach. Umowa pomiędzy kredytobiorcą a bankiem nadal jest ważna. Najbardziej problematyczną kwestią jest obliczenie kwoty nadpłaty kredytu.

Czy przewalutowanie kredytu to to samo co odfrankowienie?

Przewalutowanie kredytu we frankach a odfrankowienie to dwa zupełnie inne pojęcia, które skutkują odmiennymi konsekwencjami, zarówno na poziomie prawnym, jak i ekonomicznym.

Przewalutowanie kredytu frankowego to przeliczenie pozostałej do spłaty części kredytu z franków szwajcarskich na polskie złotówki. Takie przeliczenie ma miejsce po określonym, aktualnym kursie walutowym. Dla kredytobiorcy takie rozwiązanie jest korzystne w sytuacji, gdy na dany moment wartość helweckiej waluty spada, a jednocześnie prognozuje się jej wzrost w przyszłości.

Przejdź do kalkulatora dla frankowicza

Odfrankowienie jest możliwe w przypadku, gdy w danej umowie z bankiem znajdują się niedozwolone klauzule. Ich usunięcie z umowy odbywa się na drodze sądowej. Umowa kredytowa nadal obowiązuje. Po odfrankowieniu bank zwraca kredytobiorcy nadpłacone raty. Kredytobiorca dalej spłaca zobowiązanie, ale jako kredyt złotowy (oprocentowanie wg LIBOR).

Podsumowanie

  1. Odfrankowienie to usunięcie z umowy tzw. klauzul abuzywnych i utrzymaniu w mocy umowy.
  2.  Odfrankowieniu może ulegnąć zarówno kredyt indeksowany, jak i denominowany.
  3. Skutkiem odfrankowienia jest nie tylko zwrot nadpłaconych rat, ale i zmniejszenie salda i dalsza spłata kredytu jako złotówkowego.

FAQ - najczęściej pojawiające się pytania dot. odfrankowienia

Odfrankowienie kredytu co to znaczy?

To znaczy, że z umowy kredytowej są usuwane klauzule niedozwolone. Uznaje się wówczas, że frankowicz spłacał kredyt w wysokości wyższej, niż powinien. Umowa z bankiem nadal obowiązuje, ale bank jest zobowiązany do zwrotu nadpłaconych rat.

Na czym polega odfrankowienie kredytu?

Odfrankowienie polega na usunięciu z umowy klauzul abuzywnych oraz przyjęciu, że kredytobiorca spłacał więcej, niż faktycznie powinien. Stwierdza się, że bank nie miał podstaw, aby przeliczać raty wyrażone w PLN na CHF. Nadpłacone raty bank powinien zwrócić kredytobiorcy.

Odfrankowienie kredytu po jakim kursie?

Odfrankowienie to nie to samo, co przewalutowanie. W przypadku odfrankowienia frankowicz nadal spłaca kredyt jako złotówkowy, ale oprocentowany tak jak zobowiązanie zaciągnięte w szwajcarskiej walucie (wg LIBOR, obecnie SARON).

Co lepsze odfrankowienie czy unieważnienie umowy?

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest unieważnienie umowy frankowej. Taki wyrok sądu oznacza, że kredytobiorca całkowicie uwalnia się od kredytu. Natomiast odfrankowienie to dalsza spłata kredytu, ale na zdecydowanie lepszych warunkach.

Jak obliczyć odfrankowienie kredytu?

Należy obliczyć różnicę pomiędzy kwotą, która została wpłacona do banku przez frankowicza, a tym co zostałoby wpłacone, gdyby umowa o kredyt nie posiadała klauzul niedozwolonych. Nadpłatę kredytu możesz obliczyć za pomocą kalkulatora frankowicza na frankomat.com.pl.

Kiedy odfrankowienie kredytu?

Odfrankowienie ma miejsce wtedy, kiedy sąd uzna, że umowa kredytowa może obowiązywać po usunięciu z niej klauzul abuzywnych.

Źródła:

  • https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf; jsessionid=A4FD6F92C9AA13F714AAF24C309D4062?text=&docid=218625&pageIndex=0& doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3570
  • http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iv%20csk%20309-18-1.pdf

Udostępnij artykuł:

Agnieszka Książek

Agnieszka Książek

[email protected]

Na bieżąco śledzi oraz analizuje sytuację Frankowiczów w Polsce. Stara się poruszać te problemy oraz tematy, które najbardziej interesują osoby posiadające kredyt w helweckiej walucie. Prywatnie miłośniczka górskich wędrówek i dobrego amerykańskiego kina.

BLOG

Baza wiedzy dla Frankowiczów

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące aktualnej sytuacji Frankowiczów w Polsce. Zachęcamy także do zapoznania się z najnowszymi wyrokami sądowymi.

klauzula abuzywna
12.12.2023 9 minut czytania

Klauzula abuzywna – sprawdź czy Twoja umowa ją zawiera!

Klauzula abuzywna to zapis w umowie kredytowej. Jeśli w Twojej umowie frankowej są klauzule abuzywne, to możesz odzyskać pieniądze od banku.

Kto przegrywa sprawy frankowe i jakie ponosi konsekwencje?
24.10.2023 7 minut czytania

Kto przegrywa sprawy frankowe i jakie ponosi konsekwencje?

Choć zdecydowana większość spraw frankowych kończy się sukcesem, nadal istnieje ryzyko przegranej. Zły wybór pełnomocnika to jedna z najczęstszych przyczyn porażek. Co jeszcze wpływa na negatywny finał sprawy i jakie są tego konsekwencje?

Przedawnienie kredytu frankowego
18.10.2023 8 minut czytania

Kredyt frankowy przedawnienie roszczeń frankowiczów i banków

Przedawnienie kredytu frankowego to instytucja prawa, która powoduje, że możliwość skierowania pozwu przeciw bankowi jest ograniczona czasowo.

Kredyt denominowany a indeksowany – różnice i podobieństwa
16.10.2023 6 minut czytania

Kredyt denominowany a indeksowany – różnice i podobieństwa

Kredyt denominowany a indeksowany – z tymi pojęciami spotkała się większość frankowiczów. Sprawdź, jak uzyskać pomoc z oboma rodzajami kredytu.

Przejdź do bloga