Call center employer

Skontaktuj się

+48 616 350 154

Odfrankowienie kredytu - co to jest, jakie są skutki?

Wyświetl najlepsze oferty
odfrankowienie kredytu

Odfrankowienie kredytu to jedna z możliwości, jakie ma Frankowicz decydujący się na batalię sądową z bankiem. Na czym to polega? Jakie są tego konsekwencje? Czy to lepsze rozwiązanie od unieważnienia umowy?

Na czym polega odfrankowienie kredytu?

Odfrankowienie kredytu polega na wyeliminowaniu z umowy klauzuli indeksacyjnej, odzyskaniu nadpłaconych rat, zmniejszeniu salda oraz kontynuacji spłaty kredytu, ale już w polskiej walucie.

Furtkę do ubiegania się na drodze sądowej o odfrankowienie otworzył wydany 3 października 2019 roku wyrok TSUE w sprawie Państwa Dziubaków. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że stosowane przez banki klauzule indeksacyjne są niedozwolone.

Kredyt indeksowany a denominowany

Omawiając proces odfrankowienia należy wyjaśnić różnicę pomiędzy kredytem indeksowanym a denominowanym. Warto podkreślić, że odfrankowienie jest możliwe i w przypadku kredytu indeksowanego i denominowanego. Jednak jeszcze jakiś czas temu sądzono inaczej.

Kredyt indeksowany

Cechą charakterystyczną kredytu indeksowanego jest to, że był udzielany oraz wypłacany złotówkach, ale był waloryzowany do waluty obcej - najczęściej do franka szwajcarskiego.

Po wypłaceniu środków w ramach kredytu, kwota jaką musi zwrócić kredytobiorca jest przeliczana po kursie kupna zgodnie z bankową tabelą kursów walut. Natomiast raty kapitałowo-odsetkowe są obliczane na zasadzie przeliczenia z CHF na PLN - kurs sprzedaży franka także zgodnie z bankową tabelą kursów.

To wszystko sprawia, że wysokość każdej kredytowej raty jest uzależniona od aktualnego kursu CHF. Warto podkreślić, że taki kredyt nie ma nic wspólnego z definicją “klasycznego” kredytu walutowego.

Kredyt denominowany

W przypadku kredytu denominowanego środki są wypłacane kredytobiorcy w złotówkach, ale kwota w umowie jest wyrażona we frankach szwajcarskich. Raty są regulowane w polskiej walucie, ale to ile one wynoszą są określane na zasadzie przeliczenia według bankowej tabeli kursowej.

Odfrankowienie kredytu kalkulator - jak obliczyć nadpłatę kredytu?

W przypadku odfrankowienia kredytu należy wyliczyć różnicę między tym, co kredytobiorca wpłacił już do banku, a tym co by wpłacił w razie braku w umowie kredytowej niedozwolonych klauzul. Należy zatem obliczyć, ile wynosi nadpłata frankowego kredytu.

Konieczne jest ustalenie, jaka byłaby wysokość raty kredytowej, gdyby warunki kredytowania były uczciwe. Wszystkie raty należy zsumować, a następnie od otrzymanego wyniku odjąć kwotę, którą frankowicz już uiścił na rzecz banku. Z całą pewnością trudniejszym zadaniem jest określenie wysokości pierwszej kwoty.

Ważne! Odfrankowienie to dla Frankowicza podwójna korzyść: zwrot nadpłaconych rat i zmniejszenie salda zadłużenia.

Generalnie rzecz biorąc, kwota nadpłaty frankowego kredytu może wynieść kilkadziesiąt tys. zł. Oczywiście może być ona sporo wyższa - wszystko zależy od m.in. kwoty zaciągniętego kredytu.

Odfrankowienie kredytu denominowanego

Przez dłuższy czas odfrankowienie dotyczyło tylko jednego rodzaju kredytu frankowego - indeksowanego. W przypadku kredytu denominowanego uważano, że usunięcie z umowy niedozwolonych klauzul powinno skutkować unieważnieniem umowy.

“Panowało” przekonanie, że po wyeliminowaniu abuzywnych zapisów, nie jest możliwe kontynuowanie takiej umowy. Argumentowano to tym, że wówczas w umowie nie będzie zapisu mówiącego o tym, w jaki sposób należy przeliczyć kwotę kredytu frankowego na polską walutę. Ponadto niemożliwe będzie określenie kwoty kredytu.

TSUE orzekł, że sąd krajowy nie może w umowie uzupełnić luki poprzez np. odwołanie się do średniego kursu NBP (wyrok z dn. 03.10.2019 r., w sprawie państwa Dziubak).

Z kolei zdaniem Sądu Najwyższego (sygn. akt IV CSK 309/18) usunięcie z umowy zapisów abuzywnych nie skutkuje tym, że umowa w całości jest nieważna. Kwotą kredytu jest bowiem kwota w złotówkach, która została udostępniona kredytobiorcy. Umowa może być zatem dalej kontynuowana jako kredyt złotówkowy z oprocentowaniem, który jest oparty na wskaźniku LIBOR.

Odfrankowienie kredytu kancelaria

Szukasz kancelarii, która poprowadzi Twoją sprawę o odfrankowienie? Skorzystaj z naszej porównywarki ofert dla frankowiczów. Wystarczy podać kilka podstawowych informacji z umowy o kredyt we frankach:

  • nazwa banku,
  • rok podpisania umowy kredytu,
  • rodzaj kredytu (hipoteczny, inny)
  • orientacyjna wysokość kredytu (w polskiej lub szwajcarskiej walucie).

Na podstawie takich danych przedstawiane są propozycje kancelarii oraz firm zajmujących się sprawami frankowymi. Obecnie nasze narzędzie porównuje już ponad 120 ofert z całej Polski. Wiele z nich zawiera bezpłatną analizę umowy z bankiem.

Co po odfrankowieniu? Jakie są skutki odfrankowienia?

Skutkiem odfrankowienia umowy jest usunięcie z niej niedozwolonych klauzul. Kredyt frankowy zmienia się na kredyt w polskiej walucie, oprocentowany stawką LIBOR (obecnie SARON). Wykreślenie z umowy kredytu niektórych jej zapisów nie powoduje, że umowa znika z obrotu prawnego.

Po odfrankowieniu dana umowa z bankiem nadal obowiązuje. Ma ona jednak nieco inną formę. Zapisy, które zostały uznane za abuzywne, nie powinny nigdy w takiej umowie się znaleźć. To z kolei oznacza, że kredytobiorca nigdy nie był z nimi związany.

Bank powinien w pierwszej kolejności zwrócić nadpłatę kredytu, która powstała na skutek płacenia zawyżonych rat. Te raty, które pozostały do spłacenia ulegają natomiast obniżeniu.

Podsumowując, odfrankowienie nie niesie ze sobą tak dużych skutków jak unieważnienie umowy. Umowa pomiędzy kredytobiorcą a bankiem nadal jest ważna. Najbardziej problematyczną kwestią jest obliczenie kwoty nadpłaty kredytu.

Czy przewalutowanie kredytu to to samo co odfrankowienie?

Przewalutowanie kredytu a odfrankowienie to dwa zupełnie inne pojęcia, które skutkują odmiennymi konsekwencjami, zarówno na poziomie prawnym, jak i ekonomicznym.

Przewalutowanie kredytu frankowego to przeliczenie pozostałej do spłaty części kredytu z franków szwajcarskich na polskie złotówki. Takie przeliczenie ma miejsce po określonym, aktualnym kursie walutowym. Dla kredytobiorcy takie rozwiązanie jest korzystne w sytuacji, gdy na dany moment wartość helweckiej waluty spada, a jednocześnie prognozuje się jej wzrost w przyszłości.

Odfrankowienie jest możliwe w przypadku, gdy w danej umowie z bankiem znajdują się niedozwolone klauzule. Ich usunięcie z umowy odbywa się na drodze sądowej. Umowa kredytowa nadal obowiązuje. Po odfrankowieniu bank zwraca kredytobiorcy nadpłacone raty. Kredytobiorca dalej spłaca zobowiązanie, ale jako kredyt złotowy (oprocentowanie wg LIBOR).

Podsumowanie

  1. Odfrankowienie to usunięcie z umowy tzw. klauzul abuzywnych i utrzymaniu w mocy umowy.
  2.  Odfrankowieniu może ulegnąć zarówno kredyt indeksowany, jak i denominowany.
  3. Skutkiem odfrankowienia jest nie tylko zwrot nadpłaconych rat, ale i zmniejszenie salda i dalsza spłata kredytu jako złotówkowego.

Agnieszka Książek

Agnieszka Książek

agnieszka@helpfind.pl

Na bieżąco śledzi oraz analizuje sytuację Frankowiczów w Polsce. Stara się poruszać te problemy oraz tematy, które najbardziej interesują osoby posiadające kredyt w helweckiej walucie. Prywatnie miłośniczka górskich wędrówek i dobrego amerykańskiego kina.