Polityka prywatności

§ I Informacje wstępne

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej frankomat.com.pl.
 2. Dane, które są podawane przez Użytkownika oraz dane zbierane w sposób automatyczny są przetwarzane tylko do celów określonych w polityce prywatności.

§ II Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Helpfind sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400, przy ul. Kazimierza Pułaskiego 11, NIP 622-276-35-69, Regon 301735830, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000385405, zwany dalej “Administratorem”.
 2. Informacje dot. procesów przetwarzania danych można uzyskać pisemnie na adres korespondencyjny, tj. Helpfind sp. z o.o., ul. Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
 3. Użytkownik może wystąpić z zapytaniem o ofertę oferowaną przez Helpfind sp. z o.o. posługując się umieszczonymi w Serwisie formularzami elektronicznymi.
 4. Za pośrednictwem formularzy elektronicznych gromadzone są takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Zbierane są także inne dane podane przez użytkownika.
 5. Powyższe dane przekazane zostaną do VOTUM FINANCE HELP S.A. z siedzibą we Wrocławiu 53-012, przy ul. Wyścigowej 56i, NIP: 8971684241 , REGON: 932923329 w celu przedstawienia oferty handlowej zgodnie z klauzulą informacyjną (LINK). Podanie numeru telefonu w formularzu oznacza wyrażenie zgody na kontakt telefoniczny bądź SMS w sprawie oferty. Podanie adresu mailowego w formularzu oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 7. Dane osobowe są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:
  • Możliwość kontaktu z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego w postaci komunikacji z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Przetwarzanie danych odbywa się do momentu wycofania zgody przez Użytkownika lub wniesienia sprzeciwu. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości odpowiadania na zapytanie.
  • Przedstawienie oferty (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane są przetwarzane do czasu wycofania albo złożenia sprzeciwu przez Użytkownika. Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości zaprezentowania oferty.
  • Realizacja usług bądź produktów (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce do chwili zrealizowania umowy. Brak podania danych jest równoznaczne z brakiem możliwości realizacji umowy.
  • Informowanie o usługach, które są świadczone w ramach odrębnej umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Dane przetwarzane są do czasu realizacji umowy. Niepodanie danych oznacza brak możliwości realizacji umowy.
  • Działanie wyżej opisane lub inne mogące powodować powstanie cywilnoprawnych roszczeń dot. Serwisu lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych ma miejsce do upływu okresu przedawnienia lub zaspokojenia ewentualnych roszczeń. Brak podania danych może się wiązać z brakiem możliwości ustalenia, dochodzenia bądź obrony potencjalnych roszczeń.
 8. Dane osobowe Użytkownika, w przypadku zaistnienia dodatkowych przesłanek, mogą zostać udostępnione również następującym podmiotom, z którymi Administrator zawarł odrębne umowy przetwarzania powierzania danych osobowych. W takim przypadku Administrator przeprowadzi z Użytkownikiem dodatkową rozmowę telefoniczną:
  • Votum Finance Help S.A. z siedzibą we Wrocławiu 53-012, przy ul. Wyścigowej 56i, NIP: 8971684241, REGON: 93292332900000 Polityka prywatności Votum Finance Help S.A.,
  • Xaltum Kancelaria Radców Prawnych Barczak Rozpara Sp. k., z siedzibą w Poznaniu 61-028, ul. Warszawska 53, NIP: 7792388531, REGON: 301677296,
  • Korzybski Wojciński Kancelaria Radców Prawnych Sp.k., z siedzibą w Warszawie 00-137 przy ul. Elektoralnej 11/8, NIP: 9512359097, REGON: 146260937,
  • Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Kaźmierczaka z siedzibą w Poznaniu 61-846, przy ul. Strzeleckiej 34/11, NIP: 9680316935,
  • Kancelaria Frankowa Subigo Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 90-350, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 25c/296, NIP: 7282874534, REGON: 525712599,
  • DSA Investment z siedzibą we Wrocławiu 53-126, Aleja Wiśniowa 47, NIP: 8992723377, REGON: 021642423,
  • THEMI sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 30-138, ul. Włościańska 3, NIP: 6772369903, REGON: 122612214,
  • KANCELARIA NIK SP. Z O.O., z siedzibą w Łodzi 90-221, ul. Rewolucji 1905r. 61/3, NIP: 7252301064, REGON: 386571775,
  • Kancelaria Radców Prawnych Andrzej Grzywna i Wspólnicy sp. j., z siedzibą we Wrocławiu 53-440, ul. Stalowa 92A/3, NIP: 8943155080, REGON: 386273641,
  • Polski Instytut Odszkodowań Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-036, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1/2, NIP: 5252532087, REGON: 146141345,
  • Kancelaria Prawna CHF Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu 53-012, ul. Wyścigowa 58A, NIP: 8992870931, REGON: 384781899,
  • Kancelaria Prawna HSS Legal, z siedzibą we Wrocławiu 50-010, ul. Podwale 62A/213, NIP: 6912487897, REGON: 387267111,
  • OLC Kancelaria Radców Prawnych Artymionek & Citko Sp. k., z siedzibą we Wrocławiu 52-129, ul. Sarnia 4 lok. 1, NIP: 8992913391, REGON: 520713690,
  • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, z siedzibą w Toruniu 87-100, ul. Mickiewicza 28/3, NIP: 5811463742, REGON: 341527677,
  • Europejski Instytut Odszkodowań Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 04-058, ul. Spalinowa, NIP: 5272791366, REGON: 366163075,
  • Kancelaria Adwokacka Adwokat Przemysław Ostojski, z siedzibą w Ząbkach 05-091, ul. Powstańców 47C/148, NIP: 8251993333, REGON: 061528699,
  • Kancelaria Adwokacka Adwokat Karolina Pilawska z siedzibą w Warszawie (02-528), przy ul. Rakowieckiej 47 lok. 14, NIP: 6572667694, REGON: 381080883 oraz Kancelaria Adwokacka Adwokat Andrzej Zorski z siedzibą w Warszawie (02-528), przy ul. Rakowieckiej 47 lok. 14, NIP: 5213613462, REGON: 386854668,
  • Kancelaria Steidler, Luty, Adamski - Adwokaci i Radcowie Prawni, z siedzibą w Krakowie 31-123, ul. Krupnicza 14/9, NIP: 6762535501, REGON: 368149286,
  • Polski Instytut Pomocy Kredytobiorcom Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi 90-135, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1, NIP: 7252294720, REGON: 384873199,
  • KS Legal Kancelaria Prawna Kacper Sampławski, z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 87, NIP: 5212794504, REGON: 017492352,
  • DROP Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie 35-309, ul. Podwisłocze 27/173, NIP: 8133869617, REGON: 520451467,
  • podmiotom, które współpracują z Administratorem w ramach realizacji umowy,
  • zewnętrznym podmiotom, które zapewniają wsparcie z zakresu IT,
  • firmom kurierskim lub operatorom pocztowym w ramach realizacji umowy,
  • uprawnionym podmiotom do uzyskania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Użytkownik ma prawo dostępu, sprostowania, usunięcia oraz przenoszenia swoich danych osobowych. Może także ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych, w sytuacji gdy: dane są nieprawidłowe; ich przetwarzanie jest niezgodne z przepisami prawa, ale dana osoba wnosi sprzeciw wobec ich usunięcia; Administrator nie wymaga już ich przetwarzania, ale dana osoba potrzebuje ich do działań dot. roszczeń. Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 10. Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu mającym na celu dopasowanie oraz przedstawienie nowych usług.
 11. Użytkownik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.
 12. Administrator zastrzega, że ma prawo dokonywać zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

§ III Polityka Cookies

 1. Serwis w myśl ogólnie przyjętej praktyki przechowuje pliki Cookies, zwane ciasteczkami.
 2. Informacje, które są zapisane w plikach Cookies serwer Serwisu odczytuje przy kolejnym połączeniu się z danego urządzenia.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na ulokowanie plików Cookies na urządzeniu Użytkownika.
 4. Użytkownik może wyłączyć ciasteczka poprzez konfigurację swojej przeglądarki.
 5. Pliki Cookies zawierają takie dane jak np. IP urządzenia, dane przeglądarki, dane dot. sesji, dane dot. urządzenia.

§ IV Wykorzystywanie plików Cookies

 1. Helpfind sp. z o.o. pliki Cookies przechowuje przez okres nieokreślony.
 2. Pliki Cookies są przechowywane jedynie w celach pomocniczych, które służą do administrowania Serwisem.
 3. Informacje, które są zawarte w plikach Cookies ujawniane są wyłącznie tym osobom, które są uprawnione do administrowania serwerem Serwisu.
 4. Pliki Cookies są przechowywane jedynie do celów związanych z statystyką oraz dopasowania treści i układu Serwisu do potrzeb Użytkowników.

§ V Google Analytics

 1. Serwis korzysta z usługi analizy stron internetowych Google Analytics.
 2. Google Analytics korzysta z plików Cookies, aby dać możliwość analizowania w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu.
 3. Informacje, które generują pliki cookies dot. korzystania z Serwisu przez danego Użytkownika, są przekazywane do Google i przechowywane przez tą spółkę na serwerach w USA.
 4. Google korzysta z wyżej wspomnianych informacji do celów związanych z oceną korzystania z Serwisu, raportowania danych dot. ruchu na Serwisie, a także świadczenia innych usług dot. ruchu na stronach internetowych oraz użytkowania Internetu.
 5. Jest możliwość przekazywania wyżej wymienionych informacji przez Google do osób trzecich - w przypadku zobowiązania do ich przekazania w ramach obowiązujących przepisów prawnych bądź jeśli osoby te są odpowiedzialne za ich przetwarzanie w imieniu Google.
 6. Google nie łączy adresu IP danego Użytkownika z innymi danymi, które są w jej posiadaniu.
 7. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć pliki Cookies poprzez wybranie odpowiednich ustawień w przeglądarce.
 8. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Google w celach i zakresie opisanym wyżej.

§ VI Odnośniki do innych stron

 1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.
 2. Zasady związane z korzystaniem z innych witryn internetowych oraz ich polityka prywatności są umieszczone na stronach, do których użytkownik jest przekierowywany za pośrednikiem odnośnika.

§ VII Bezpieczeństwo dot. informacji

 1. Administrator gwarantuje, że stosuje niezbędne środki, aby dane osobowe podawane przez Użytkownika były zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem, ich zniszczeniem bądź utratą.
 2. Aby zapewnić bezpieczeństwo danych wdrożono zabezpieczenia techniczne, organizacyjne, fizyczne oraz personalne.

§ VIII Zmiany polityki prywatności

 1. Helpfind sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej polityce prywatności.
 2. Zmiany mogą dot. m.in. wymogów, które określają przepisy prawne.
 3. O każdej zmianie polityki prywatności Użytkownik jest powiadamiany poprzez umieszczenie informacji w Serwisie.