Call center employer

Skontaktuj się

+48 616 350 154

Polityka prywatności

§ I Informacje wstępne

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej frankomat.com.pl.
 2. Dane, które są podawane przez Użytkownika oraz dane zbierane w sposób automatyczny są przetwarzane tylko do celów określonych w polityce prywatności.

§ II Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Helpfind sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400, przy ul. Kazimierza Pułaskiego 11, NIP 622-276-35-69, Regon 3017358303, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000385405, zwany dalej “Administratorem”.
 2. Informacje dot. procesów przetwarzania danych można uzyskać pisemnie na adres korespondencyjny, tj. Helpfind sp. z o.o., ul. Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
 3. Użytkownik może wystąpić z zapytaniem o ofertę oferowaną przez Helpfind sp. z o.o. posługując się umieszczonymi w Serwisie formularzami elektronicznymi.
 4. Za pośrednictwem formularzy elektronicznych gromadzone są takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Zbierane są także inne dane podane przez użytkownika.
 5. Powyższe dane przekazane zostaną do VOTUM ROBIN LAWYERS S.A. z siedzibą we Wrocławiu 53-012, przy ul. Wyścigowej 56i, NIP: 8992590002, REGON: 020447530 Klauzula informacyjna Votum Robin Lawyers w celu przedstawienia oferty handlowej, z którą Administrator zawarł odrębną umowę udostępniania danych osobowych, na co użytkownik wyraża zgodę przez podanie danych kontaktowych do złożenia oferty.
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 7. Dane osobowe są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:
  • Możliwość kontaktu z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego w postaci komunikacji z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Przetwarzanie danych odbywa się do momentu wycofania zgody przez Użytkownika lub wniesienia sprzeciwu. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości odpowiadania na zapytanie.
  • Przedstawienie oferty (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane są przetwarzane do czasu wycofania albo złożenia sprzeciwu przez Użytkownika. Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości zaprezentowania oferty.
  • Realizacja usług bądź produktów (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce do chwili zrealizowania umowy. Brak podania danych jest równoznaczne z brakiem możliwości realizacji umowy.
  • Informowanie o usługach, które są świadczone w ramach odrębnej umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Dane przetwarzane są do czasu realizacji umowy. Niepodanie danych oznacza brak możliwości realizacji umowy.
  • Działanie wyżej opisane lub inne mogące powodować powstanie cywilnoprawnych roszczeń dot. Serwisu lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych ma miejsce do upływu okresu przedawnienia lub zaspokojenia ewentualnych roszczeń. Brak podania danych może się wiązać z brakiem możliwości ustalenia, dochodzenia bądź obrony potencjalnych roszczeń.
 8. Dane osobowe Użytkownika, w przypadku zaistnienia dodatkowych przesłanek, mogą zostać udostępnione również następującym podmiotom, z którymi Administrator zawarł odrębne umowy przetwarzania powierzania danych osobowych. W takim przypadku Administrator przeprowadzi z Użytkownikiem dodatkową rozmowę telefoniczną:
  • VOTUM ROBIN LAWYERS S.A. z siedzibą we Wrocławiu 53-012, przy ul. Wyścigowej 56i, NIP: 8992590002, REGON: 020447530 Polityka prywatności Votum Robin Lawyers,
  • Xaltum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-028, ul. Warszawska 53, NIP: 7792388531, REGON: 301677296,
  • Kancelaria Radców Prawnych Korzybski Wojciński Kozłowska Sp.j. z siedzibą w Warszawie 00-137 przy ul. Elektoralnej 11/8, NIP: 9512359097, REGON: 146260937,
  • Kancelaria Prawna Mohylak Adwokaci i Radcy Prawni Jakub Mohylak z siedzibą w Wejherowie 84-200, przy ul. Jana III Sobieskiego 292A/5, NIP: 5881954774, REGON: 220804107,
  • Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Kaźmierczaka z siedzibą w Poznaniu 61-846, przy ul. Strzeleckiej 34/11, NIP: 9680316935,
  • Kancelaria Adwokacka Szymon Goska SubiGO z siedzibą w Łodzi 90-350, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 25c/296, NIP: 7732493862, REGON: 386997238,
  • Kancelaria Legatuum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-310, ul. Odrowąża 15, NIP: 5242759116, REGON: 146653602,
  • Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Płudowski, z siedzibą we Wrocławiu 53-413, ul. Gwiaździsta 10/10/1, NIP: 8961459092, REGON: 021998440,
  • DSA Investment z siedzibą we Wrocławiu 53-126, Aleja Wiśniowa 47, NIP: 8992723377, REGON: 021642423,
  • THEMI sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 30-138, ul. Włościańska 3, NIP: 6772369903, REGON: 122612214,
  • Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Oleś, z siedzibą w Katowicach 40-216, ul. Karpacka 12/61, NIP: 6342646990, REGON: 243648230,
  • KANCELARIA NIK SP. Z O.O., z siedzibą w Łodzi 90-221, ul. Rewolucji 1905r. 61/3, NIP: 7252301064, REGON: 386571775,
  • Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Wojtkowiak, z siedzibą w Częstochowie 42-200, ul. Żwirki i Wigury 6/14 B lok. 2, NIP: 9291103346, REGON: 240870815,
  • Kancelaria Radców Prawnych Andrzej Grzywna i Wspólnicy sp. j., z siedzibą we Wrocławiu 53-440, ul. Stalowa 92A/3, NIP: 8943155080, REGON: 386273641,
  • Polski Instytut Odszkodowań Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-036, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1/2, NIP: 5252532087, REGON: 146141345,
  • Kancelaria Adwokacka Pirożek & Pirożek R. Pirożek, K. Pirożek, J. Wichura Sp. j. z siedzibą w Katowicach 40-150, ul. Wojciecha Korfantego 51, NIP: 9542188358, REGON: 240393025,
  • Kancelaria Frejowski Wspólnicy Sp. k. z siedzibą we Warszawie 00-535, ul. plac Trzech Krzyży 3, NIP: 5252834635, REGON: 386953614,
  • Kancelaria Prawna CHF Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu 53-012, ul. Wyścigowa 58A, NIP: 8992870931, REGON: 384781899,
  • Kancelaria Prawna HSS Legal, z siedzibą we Wrocławiu 50-010, ul. Podwale 62A/213, NIP: 6912487897, REGON: 387267111,
  • Pozwij-bank sp. z o.o., z siedzibą we Warszawie 00-807, al. Jerozolimskie 96, NIP: 7010354507, REGON: 146300329,
  • Kancelaria Radcy Prawnego Kamil Zołoteńki, z siedzibą we Wrocławiu 54-613, ul. Krzemieniecka 51A/4, NIP: 8961426394, REGON: 364873619,
  • OLC Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Artymionek, z siedzibą we Wrocławiu 52-129, ul. Sarnia 4 lok. 1, NIP: 8581695231, REGON: 365862931,
  • RePlan LLC z siedzibą w USA, 17701 Flagler Drive, Texas 78738, Austin, TX,,
  • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, z siedzibą w Toruniu 87-100, ul. Mickiewicza 28/3, NIP: 5811463742, REGON: 341527677,
  • BTLA Legal Oleś, Drzewiecki. Kancelaria Adwokatów Spółka Partnerska, z siedzibą w Katowicach 40-246, ul. Porcelanowa 23/A1/406, NIP: 9542827841, REGON: 389278455,
  • Adwokat Tomasz Majkowycz, z siedzibą w Warszawie 03-808, ul. Mińska 23/55, NIP: 7431859400, REGON: 365129780,
  • Kancelaria Adwokacka Adwokat Dawid Karolczyk, z siedzibą w Katowicach 40-079, ul. Gliwicka 14/25, NIP: 9491880385, REGON: 243551625,
  • podmiotom, które współpracują z Administratorem w ramach realizacji umowy,
  • zewnętrznym podmiotom, które zapewniają wsparcie z zakresu IT,
  • firmom kurierskim lub operatorom pocztowym w ramach realizacji umowy,
  • uprawnionym podmiotom do uzyskania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Użytkownik ma prawo dostępu, sprostowania, usunięcia oraz przenoszenia swoich danych osobowych. Może także ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych, w sytuacji gdy: dane są nieprawidłowe; ich przetwarzanie jest niezgodne z przepisami prawa, ale dana osoba wnosi sprzeciw wobec ich usunięcia; Administrator nie wymaga już ich przetwarzania, ale dana osoba potrzebuje ich do działań dot. roszczeń. Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 10. Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu mającym na celu dopasowanie oraz przedstawienie nowych usług.
 11. Użytkownik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.
 12. Administrator zastrzega, że ma prawo dokonywać zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

§ III Polityka Cookies

 1. Serwis w myśl ogólnie przyjętej praktyki przechowuje pliki Cookies, zwane ciasteczkami.
 2. Informacje, które są zapisane w plikach Cookies serwer Serwisu odczytuje przy kolejnym połączeniu się z danego urządzenia.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na ulokowanie plików Cookies na urządzeniu Użytkownika.
 4. Użytkownik może wyłączyć ciasteczka poprzez konfigurację swojej przeglądarki.
 5. Pliki Cookies zawierają takie dane jak np. IP urządzenia, dane przeglądarki, dane dot. sesji, dane dot. urządzenia.

§ IV Wykorzystywanie plików Cookies

 1. Helpfind sp. z o.o. pliki Cookies przechowuje przez okres nieokreślony.
 2. Pliki Cookies są przechowywane jedynie w celach pomocniczych, które służą do administrowania Serwisem.
 3. Informacje, które są zawarte w plikach Cookies ujawniane są wyłącznie tym osobom, które są uprawnione do administrowania serwerem Serwisu.
 4. Pliki Cookies są przechowywane jedynie do celów związanych z statystyką oraz dopasowania treści i układu Serwisu do potrzeb Użytkowników.

§ V Google Analytics

 1. Serwis korzysta z usługi analizy stron internetowych Google Analytics.
 2. Google Analytics korzysta z plików Cookies, aby dać możliwość analizowania w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu.
 3. Informacje, które generują pliki cookies dot. korzystania z Serwisu przez danego Użytkownika, są przekazywane do Google i przechowywane przez tą spółkę na serwerach w USA.
 4. Google korzysta z wyżej wspomnianych informacji do celów związanych z oceną korzystania z Serwisu, raportowania danych dot. ruchu na Serwisie, a także świadczenia innych usług dot. ruchu na stronach internetowych oraz użytkowania Internetu.
 5. Jest możliwość przekazywania wyżej wymienionych informacji przez Google do osób trzecich - w przypadku zobowiązania do ich przekazania w ramach obowiązujących przepisów prawnych bądź jeśli osoby te są odpowiedzialne za ich przetwarzanie w imieniu Google.
 6. Google nie łączy adresu IP danego Użytkownika z innymi danymi, które są w jej posiadaniu.
 7. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć pliki Cookies poprzez wybranie odpowiednich ustawień w przeglądarce.
 8. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Google w celach i zakresie opisanym wyżej.

§ VI Odnośniki do innych stron

 1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.
 2. Zasady związane z korzystaniem z innych witryn internetowych oraz ich polityka prywatności są umieszczone na stronach, do których użytkownik jest przekierowywany za pośrednikiem odnośnika.

§ VII Bezpieczeństwo dot. informacji

 1. Administrator gwarantuje, że stosuje niezbędne środki, aby dane osobowe podawane przez Użytkownika były zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem, ich zniszczeniem bądź utratą.
 2. Aby zapewnić bezpieczeństwo danych wdrożono zabezpieczenia techniczne, organizacyjne, fizyczne oraz personalne.

§ VIII Zmiany polityki prywatności

 1. Helpfind sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej polityce prywatności.
 2. Zmiany mogą dot. m.in. wymogów, które określają przepisy prawne.
 3. O każdej zmianie polityki prywatności Użytkownik jest powiadamiany poprzez umieszczenie informacji w Serwisie.