Wyrok TSUE Frankowicze

Skorzystaj z kalkulatora frankowicza
wyrok TSUE frankowicze

Zapadł kolejny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący umowy kredytu frankowego. Orzeczenie dot. m.in. kwestii wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. W opinii TSUE banki nie mają do niego prawa.

Wyrok TSUE w sprawie Frankowiczów kiedy?

Istotny wyrok TSUE w sprawie frankowiczów (C-520/21) zapadł 15.06.2023 r.

Sprawa C-520/21 P. Arkadiusza Szcześniaka przeciwko Bankowi M. SA została złożona przez Sąd Rejonowy w Warszawie do TSUE ze względu trudny do orzeczenia wyrok przy uwzględnieniu całości prawa krajowego w Polsce.

opinia Rzecznika TSUE sprawa C-520/21

Zapadł już jednak inny wyrok w sprawie frankowiczów. Unijny trybunał w wyroku w sprawie C-6/22 z 16 marca 2023 roku zaznaczył, że ochrona prawna konsumenta obejmuje również czas już po wykonaniu umowy, a nie tylko w trakcie jej trwania. 

W rozumieniu prawa europejskiego umowy kredytów frankowych zawierały niedozwolone zapisy, które pozwalały bankom na dowolną regulację kursu walut.  Po usunięciu tych klauzul wysokość rat kredytu winno się ustalać z pominięciem indeksacji, a udzielony kredyt we frankach uznać za taki, który byłby przyznany w polskiej walucie z oprocentowaniem opierającym się na wskaźniku LIBOR.

Według A.M. Collinsa, Rzecznika Generalnego TSUE (opinia ogłoszona 16 lutego 2023 roku) . polskie sądy muszą użyć wszelkich środków niezbędnych do ochrony konsumenta z poszanowaniem przepisów unijnych podczas osądów spraw frankowych.

opinia rzecznika TSUE prawo UE

Taka ochrona ma przysługiwać Frankowiczom również po jej  wykonaniu umowy, a nie jedynie podczas okresu wykonania umowy.

opinia rzecznika TSUE prawo polskie

Przypomnijmy, że w przypadku unieważnienia umowy kredytowej Sąd Najwyższy orzekł, że przy zastosowaniu przepisów prawa krajowego wszystkie sądy mają stosować teorię dwóch kondykcji, oznaczającą wzajemną spłatę obu stron sporu.

teoria dwóch kondykcji

Ewentualne unieważnienie umowy może wiązać się również z tym, że kredytobiorca okaże się bardziej poszkodowany. Dlatego do sądu krajowego należy obowiązek sprawdzenia z urzędu sytuacji majątkowej konsumenta. 

Ostateczny wyrok w sprawie C-520/21 zapadł w połowie bieżącego roku. Eksperci słusznie byli pewni, że będzie się pokrywał z opinią Rzecznika.

Wg. opinii Collinsa – banki nie mogą liczyć na żadne dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, żeby było ciekawiej taka gratyfikacja powinna się należeć poszkodowanym przez kredytodawców Frankowiczom.

To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy zaciągnęli kredyt w helweckiej walucie i czekają na ostateczny wyrok w tej sprawie.

Wyrok TSUE frankowicze

Wyrok TSUE okazał się tak samo prokonsumencki, jak opinia Rzecznika Generalnego. Frankowicze mogą już otwierać szampana.

Oblicz, ile zyskasz na unieważnieniu umowy kredytowej
fragment wyroku tsue w sprawie frankowiczów

Do państw członkowskich należy uregulowanie przepisów tak, by Frankowicz nie ucierpiał na unieważnieniu umowy.

fragment wyroku tsue frankowicze

Już teraz banki tracą na pozwach frankowych miliardy złotych. Sektor bankowy w Polsce czeka poważne zachwianie, na którym ucierpią nie tylko Frankowicze, ale także Ci klienci banków, którzy nie posiadają kredytu we frankach szwajcarskich.

Wszystkie banki w Polsce, co kwartał zwiększają swoje rezerwy frankowe. Już teraz możemy odczuć nieprzychylną sytuację, bo banki nie chcą udzielać kredytów – a ich usługi są coraz droższe.

Nawet jeśli teoria dwóch kondykcji ma doprowadzić do równego podziału strat, to finalnie kredytobiorcy zyskają na niej o wiele więcej niż banki.

Po marcowym wyroku Trybunału w sprawie C-6/22 – sądy zmuszone są brać pod uwagę zdanie Frankowicza i zadbać o jego interes. Banki nie mają więc co liczyć na przychylne im orzecznictwo, a raczej szykować kolejne zasoby pieniężne na walkę z kredytobiorcami.

Wyrok TSUE franki – co dalej?

Pozbycie się z umowy klauzuli abuzywnej skutkuje jej odfrankowieniem. Sąd może zdecydować o unieważnieniu umowy z bankiem. Żeby jednak sprawdzić, czy na pewno nasza umowa zawiera takie niedozwolone zapisy wskazane jest udanie się do wyspecjalizowanej w temacie frankowym kancelarii prawnej.

Obecnie na polskim rynku takich kancelarii jest bardzo dużo, więc warto przeanalizować wszystkie możliwe opcje i wybrać dla nas najbardziej odpowiednią.

Pomoże w tym porównywarka kancelarii frankowych na frankomat.com.pl – gdzie w szybki i łatwy sposób wybierzesz najlepiej dopasowaną kancelarię.

Chcę porównać oferty kancelarii

Coraz więcej Frankowiczów decyduje się na wytoczenie bankom spraw sądowych i po oficjalnym wyroku TSUE można się spodziewać fali pozwów. Nie wszyscy kredytobiorcy się na to decydują i niektórzy z nich zawierają ugody z kredytodawcami – należy pamiętać, że ugoda blokuje nam możliwość roszczenia naszych praw w sądzie. Na dodatek to spora oszczędność dla banków. Frankowicz ma więcej do ugrania w sądzie.

Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej zależy na tym, żeby w szczególności przywrócić sytuację prawną, która będzie bezpieczna dla wszystkich konsumentów – i tych, którzy już zostali poszkodowani, ale również przyszłych potencjalnych kredytobiorców. 

Podsumowanie

  1. Unieważnieniem umowy nazywamy orzeczenie przez sąd, że umowa kredytu frankowego zawierała klauzule abuzywne, które działały na szkodę konsumenta.
  2. Do Trybunału Sprawiedliwości UE trafiła sprawa skierowana przez Sąd Rejonowy w Warszawie – na tej podstawie TSUE przyjął stanowisko w tej sprawie, które jest korzystne dla Frankowiczów i dba o interesy wszystkich konsumentów.
  3. O prawa konsumentów mają dbać polskie sądy, które są zobowiązane do poinformowania kredytobiorcy o wszelkich konsekwencjach, które niesie za sobą unieważnienie umowy kredytu.
  4. Fali pozwów dotyczących spraw Frankowiczów możemy się spodziewać po oficjalnym wyroku TSUE.

FAQ

Kiedy wyrok TSUE frankowicze?

Oficjalny wyrok w sprawach frankowych zapadł w połowie czerwca bieżącego roku. TSUE, podobnie jak Rzecznik Trybunału opowiedziało się za konsumentami, a nie instytucją banku.

Jaka była opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?

Opinia A.M Collinsa wydana w lutym br. jest prokonsumencka i zakłada, że w przypadku unieważnienia umowy kredytu, bank nie ma prawa rościć sobie żadnego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, a takie wynagrodzenie powinno się należeć poszkodowanemu kredytobiorcy frankowemu.

Czy po skierowaniu sprawy do sądu, Frankowicz może liczyć na podpisanie ugody z bankiem?

Jeśli Frankowicz zdecyduje się na złożenie pozwu przeciwko bankowi do sądu, nie może liczyć na mediację lub podpisanie ugody z bankiem. W drugą stronę również, podpisanie ugody przekreśla Frankowiczomi możliwość walki o swoje prawa z bankiem na drodze sądowej. 

Kiedy możemy liczyć na unieważnienie umowy kredytowej we frankach szwajcarskich?

Na unieważnienie umowy kredytowej w helweckiej walucie można liczyć w momencie, kiedy umowa pomiędzy kredytobiorcą a kredytodawcą zawiera nieuczciwe zapisy, czyli tzw. klauzule abuzywne, które skutkowały tym, że bank sam manipulował kursem franka.

Źródła:

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2023-02/TSUE_frankowicze_kapital_banki_opinia_16.02.2023.pdf https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022CN0006 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=274643&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first& part=1&cid=21750649

Udostępnij artykuł:

WYROKI PRZECIWKO BANKOM

Najnowsze wyroki frankowe

Coraz więcej frankowiczów decyduje się na batalię sądową z bankiem. Dłuższa staje się także lista korzystnych dla kredytobiorców wyroków w sprawach o odfrankowienie lub unieważnienie umowy kredytowej.

wyrok tsue 25 kwietnia 2024

Wyroki TSUE ws. kredytów frankowych z 25.04.2024

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przedstawił nowe wyroki dotyczące Frankowiczów.

wyrok TSUE frankowicze
Sprawa C-520/21

Wyrok TSUE Frankowicze

Zapadł kolejny wyrok TSUE dotyczący frankowiczów. Orzeczenie dot. m.in. kwestii wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

wyrok pko bp
Sygn. akt: I C 2143/21

Wyrok w sprawie frankowiczów przeciwko PKO BP

Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie zapadł wyrok w sprawie kredytobiorców przeciwko PKO BP. Sprawdź szczegóły wyroku.

wyrok bph
Sygn. akt: I C 485/21

Wyrok w sprawie frankowej przeciwko Bank BPH

Frankowicze wygrali w sądzie z bankiem BPH sprawę o unieważnienie umowy kredytowej. Dowiedz się więcej szczegółów.

Przejdź do wyroków