Ugody PKO BP – czy są korzystne dla Frankowiczów?

Skorzystaj z kalkulatora frankowicza
Ugody PKO BP – czy są korzystne dla Frankowiczów?

Bank PKO BP ugody z Frankowiczami zaczął wdrażać, jako pierwszy bank w Polsce i ma ich na swoim koncie ponad 20 tys. Chociaż kredytobiorcy często godzą się na ofertę banku, jest lepszy sposób na wyjście z “frankowej” opresji.

Ugody frankowe PKO BP

W październiku 2021 r. największy bank w Polsce, jako pierwszy wyszedł z ofertą dla wszystkich klientów, którzy zaciągnęli kredyt we frankach. Klienci PKO chętniej skłaniali się ku podpisaniu ugody, która miała uchronić ich przed rosnącym kursem franka i pomóc w spłacie zadłużenia. 

PKO jest liderem ugód z frankowiczami, bank podpisał łącznie ponad 20 tys. porozumień z kredytobiorcami. Frankowicz może przekształcić kredyt, który zaciągnął przed laty w PKO na:  cele mieszkaniowe, w tym; kredyt hipoteczny MIX i kredyt zaciągnięty w złotówkach, który został przewalutowany na franki.

Dowiedz się więcej: PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator

Na podstawie udzielonej wcześniej zgody pracownik banku rozpoczyna mediacje z klientem, które ostatecznie prowadzone są przez  Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego. Klient nie ponosi kosztów pertraktacji. Wniosek o mediację można wypełnić online na stronie banku lub udać się do placówki PKO.

PKO BP ugody z frankowiczami zasady

 1. W pojedynczym wniosku o mediację przed Sądem Polubownym przy KNF frankowicz ma prawo wskazać jedną umowę kredytową.
 2. Kredyty, które nie mogą zostać objęte procesem mediacji:
  1. w całości wypłacone w CHF,
  2. których spłatę wspomaga  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
  3. przynajmniej jeden ze współkredytobiorców złożył wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej lub ogłosił upadłość konsumencką
 3. Rozwiązanie proponowane przez PKO dotyczy umów:  
  1. kredytów mieszkaniowych, w tym kredytów hipotecznych MIX (mediacje nie dotyczą m.in. pożyczek, które były zabrane na hipotekę czy kredytów tzw. konsolidacyjnych) udzielonych klientom indywidualnym które:
   1. od początku udzielone zostały w CHF lub
   2. pierwotnie zaciągnięte były w PLN a następnie przewalutowane na CHF.
  2. w przypadku których kredyt mieszkaniowy udzielony był w całości lub w części na finansowanie celu mieszkaniowego kredytobiorcy,
  3. które nie zostały spłacone do dnia złożenia wniosku o ugodę, czyli takich, które są nadal w trakcie spłaty przez kredytobiorców,
  4. w momencie, w którym księga wieczysta dla nieruchomości, która jest zabezpieczeniem kredytu nie posiada w sobie wpisów blokujących dokonanie zmian treści hipoteki, o ile ta zmiana jest konieczna (np.  w przypadku postępowania egzekucyjnego, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, postępowania podziałowego lub scalenia, a także niezgodności stanu faktycznego ze stanem ujawnionym w księdze wieczystej),
 4. Podstawowym założeniem ugody jest przewalutowanie kredytu we frankach na kredyt złotowy, przyjmując za podstawę ustalenia wysokości zadłużenia, że kredyt zostanie rozliczony tak, jakby od daty zawarcia umowy /ostatniego przewalutowania na CHF był kredytem złotowym,
 5. Bank sam określa do jakich grup klientów skieruje ofertę, czy propozycją objęte są kredyty w CHF, czy też w innych walutach oraz możliwość włączenia w proces Sądu Polubownego przy KNF.

Należy pamiętać, że podpisanie ugody z bankiem PKO BP nie jest skierowane do wszystkich kredytobiorców. Z oferty banku nie skorzystają osoby, które już kredyt spłaciły lub korzystają z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. 

Ugody frankowe PKO BP opinie

Każde rozwiązanie, także ugody frankowe ma swoje plusy i minusy. Powszechna opinia nt. ugód frankowych PKO oraz pozostałych banków jest taka, iż maksymalnie na tym można zyskać zaledwie 30 proc. tego, co jest do wygrania w sądzie.

Poniżej przedstawiamy korzyści wynikające z zawarcia ugody z bankiem oraz minusy ugody frankowej. Każdy frankowicz przed podpisaniem powinien

Korzyści dla kredytobiorcy wiążące się z podpisaniem ugody PKO BP

Warunki ugody mają chronić klientów, którzy zaciągnęli kredyty frankowe przed koszmarem, jakim jest ryzyko stopy procentowej. Na podstawie wyrażonej zgody na ugodę z bankiem, frankowicze chronieni są stałą stopą procentową przez okres 5 lat.

Ugody PKO BP to nic innego, jak konwersja kredytu na PLN, tak jakby w chwili podpisania umowy kredytowej był kredytem złotowym.

To oczywiste, że bank zyskuje przy podpisaniu ugody, bo jest to likwidacja ryzyka, że będzie brał udział w toku postępowań sądowych. Nie grozi mu sytuacja, że klient pójdzie do sądu, żeby unieważnić umowę, a co za tym idzie ugoda frankowa chroni bank przed związanymi z tymi kosztami i utratą kilkunastu milionów złotych. Co w takim razie z kredytobiorcą? Zyski banku są zdecydowanie większe, niż te które wywalczy klienci, którzy przed laty skorzystali z kredytów frankowych.

Oblicz, ile zyskasz na odfrankowieniu lub unieważnieniu

Plusy i minusy ugody frankowej z PKO

Sektor bankowy kieruje do Frankowiczów spersonalizowane reklamy, które mogą zobaczyć w mediach społecznościowych lub telewizji. Wykorzystanie ich ma na celu zachęcenie klientów do mediacji i zawarcia ugody z bankiem.

Jeśli skorzystasz z ugody frankowej na pewno szybko załatwisz sprawę, tzn. bank chce szybko pozbyć się problemu, dlatego będzie starał się w ekspresowym tempie zawrzeć porozumienie, ominie Cię proces sądowy, ale ominął Cię również pieniądze, które możesz zyskać. Łączna liczba ugód zawartych przez PKO to ok. 8 tys. sfinalizowanych pozytywnie mediacji z klientami.

ugody frankowe pko

Z informacji, które otrzymujemy od banku dowiadujemy się, że jeśli chcemy spłacić kapitał i odsetki, które były dokonane we frankach – przeliczenie na złotówki nastąpi po średnim kursie NBP z dnia płatności. To nie w porządku wobec kredytobiorców, bo bank PKO przy spłacie rat stosował własny kurs. Bank przewalutował kredyt z PLN na CHF po kursie kupna, ale spłata była już po kursie sprzedaży waluty. To oznacza, że pozostały do spłaty kapitał będzie zawyżony.

Bez walki w sądzie klient pozornie może zarobić na podpisaniu ugody z PKO. Frankowicze często zapominają o kwestii opodatkowania, które może nastąpić. Przepisy są niejednoznaczne w tej kwestii, ale gdyby od pozornie zyskanej na ugodzie kwocie konieczne byłoby zapłacenie kilkunastu procent podatku dochodowego, to ugoda nie będzie już taka korzystna dla kredytobiorców.       

Droga sądowa lepszym wyjściem z sytuacji dla Frankowiczów

Zdecydowanie lepszym wyjściem z sytuacji jest wejście na drogę sądową z bankiem. Frankowicze mogą zyskać zdecydowanie więcej i taką decyzję podjęła zdecydowana część kredytobiorców. Większość z nich sprawę wygrała, a sąd orzekł unieważnienie umowy kredytowej z bankiem lub jej odfrankowanie. 

Przejdź do kalkulatora i oblicz, ile zyskasz na drodze sądowej

Należy pamiętać, że banki wyszły z propozycją ugód dopiero w momencie, kiedy coraz więcej frankowiczów zaczęło wygrywać sprawy w sądzie. Unieważnienie umowy frankowej skutkuje dokonaniem rozliczenia między stronami sporu, a co za tym idzie – banki zobligowane są do oddania klientowi tego, co pobrał w okresie kredytowania, a kredytobiorca zwraca cały kapitał, który otrzymał. Frankowicz może zyskać od kilkunastu do nawet kilkuset tysięcy złotych.  

Podsumowanie

 1. PKO Bank Polski oferuje kredytobiorcom przewalutowanie kredytu na złotówki ze stałą stopą procentową.
 2. Z ugody nie mogą skorzystać klienci, którzy spłacili już kredyt lub korzystają z pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.
 3. Wniosek o mediację można wypełnić na stronie banku.
 4. Po podpisaniu ugody, frankowicz nie może wejść na drogę sądową z bankiem.
 5. Kredytobiorca zyskuje więcej, jeśli wejdzie z bankiem na drogę sądową.

FAQ 

Kiedy Bank PKO BP wyszedł z propozycjami ugód frankowych?

Bank PKO BP, jako pierwszy bank w Polsce wyszedł z propozycją ugód dla frankowiczów.  Kredytobiorcy mogą skorzystać z propozycji banku od października 2021 r.

Jakie ugody proponuje PKO BP?

PKO oferuje kredytobiorcom przewalutowanie kredytu na złotówki ze stałą stopą procentową na okres 5 lat.

Czy po podpisaniu ugody, można wejść na drogę sądową z bankiem?

Nie, kiedy klient podpiszę ugodę z bankiem, w późniejszym czasie NIE MOŻE złożyć pozwu sądowego.

Źródła:

 • https://media.pkobp.pl/194848-ugody-pko-banku-polskim-dla-kolejnych-klientow
 • https://www.bankier.pl/wiadomosc/PKO-BP-ma-ponad-20-tys-ugod-z-frankowiczami-obserwuje-wzrost-zainteresowania-ugodami-8475069.html
 • https://businessinsider.com.pl/finanse/prezes-pko-bp-ma-nowy-pomysl-na-ugody-z-frankowiczami/2617p6q

Udostępnij artykuł:

Ilona Juskowiak

Ilona Juskowiak

[email protected]

Absolwentka Instytutu dziennikarstwa i komunikacji wizerunkowej we Wrocławiu. Miłośniczka sportu. Można było ją usłyszeć na antenie radia, a teraz z pasją śledzi Frankowiczów w Polsce.

BLOG

Baza wiedzy dla Frankowiczów

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące aktualnej sytuacji Frankowiczów w Polsce. Zachęcamy także do zapoznania się z najnowszymi wyrokami sądowymi.

klauzula abuzywna
12.12.2023 9 minut czytania

Klauzula abuzywna – sprawdź czy Twoja umowa ją zawiera!

Klauzula abuzywna to zapis w umowie kredytowej. Jeśli w Twojej umowie frankowej są klauzule abuzywne, to możesz odzyskać pieniądze od banku.

Kto przegrywa sprawy frankowe i jakie ponosi konsekwencje?
24.10.2023 7 minut czytania

Kto przegrywa sprawy frankowe i jakie ponosi konsekwencje?

Choć zdecydowana większość spraw frankowych kończy się sukcesem, nadal istnieje ryzyko przegranej. Zły wybór pełnomocnika to jedna z najczęstszych przyczyn porażek. Co jeszcze wpływa na negatywny finał sprawy i jakie są tego konsekwencje?

Przedawnienie kredytu frankowego
18.10.2023 8 minut czytania

Kredyt frankowy przedawnienie roszczeń frankowiczów i banków

Przedawnienie kredytu frankowego to instytucja prawa, która powoduje, że możliwość skierowania pozwu przeciw bankowi jest ograniczona czasowo.

Kredyt denominowany a indeksowany – różnice i podobieństwa
16.10.2023 6 minut czytania

Kredyt denominowany a indeksowany – różnice i podobieństwa

Kredyt denominowany a indeksowany – z tymi pojęciami spotkała się większość frankowiczów. Sprawdź, jak uzyskać pomoc z oboma rodzajami kredytu.

Przejdź do bloga