Call center employer

Skontaktuj się

+48 616 350 154

Rekordowe wygrane Frankowiczów!

Wyświetl najlepsze oferty
rekordowe wygrane frankowiczów

Poniżej przykładowe wygrane kancelarii Xaltum, której ofertę możesz sprawdzić w porównywarce Frankomat.com.pl

Wygrana przeciwko BGŻ S.A. zasądzono na rzecz Kredytobiorców 262 679,45 zł wraz z odsetkami oraz kosztami procesu

Dnia 01.02.2022 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał wyrok w sprawie frankowej o sygn. I C 1106/21. Orzeczenie unieważnia umowę kredytu denominowanego zaciągniętego w banku BGŻ S.A. Na rzecz kredytobiorców zasądzono kwotę 262.679,45 PLN wraz z odsetkami oraz kosztami procesu.

Sprawa dot. umowy kredytowej zawartej w lipcu 2008 roku. Kredyt został spłacony przed terminem określonym w umowie z bankiem. W związku z tym wystąpiono z żądaniem zwrotu rat. Wyrok zapadł w ciągu 9 miesięcy od złożenia pozwu.

Sprawę prowadzą: r. pr. Dariusz Rozpara, r. pr. Maciej Wojciechowski, r. pr. Tomasz Karlikowski z kancelarii Xaltum, której ofertę możesz poznać na Frankomat.com.pl

Wygrana przeciwko mBank S.A. zasądzono na rzecz Kredytobiorców 158 826,05 zł wraz z odsetkami

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w dniu 29.11.2021 roku wydał wyrok w sprawie o sygn. I C 822/19. Sąd w całości uwzględnił żądanie kredytobiorcy i unieważnił umowę kredytową zawartą z mBank S.A. Bank został zobowiązany do zwrotu na rzecz frankowicza kwoty blisko 159 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu.

Początkowo w toku tego postępowania rozważana była kwestia odfrankowienia kredytu. Powołano nawet biegłego, który miał ustalić kwotę nadpłaty kredytu. Ostatecznie jednak stwierdzono, że umowa nie może nadal obowiązywać.

Sprawę prowadzą: r. pr. Dariusz Rozpara oraz r. pr. Tomasz Karlikowski z kancelarii Xaltum, której ofertę możesz poznać na Frankomat.com.pl

Wygrana przeciwko PKO BP S.A. zasądzono na rzecz Kredytobiorców 108 000 zł

W dniu 14.03.2022 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku w sprawie o sygn. I ACa 953/21c oddalił apelację banku PKO BP S.A. Bank odwoływał się od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 21.07.2021 r. w sprawie I C 1042/20.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy uznał, że zawarta z dawnym Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP S.A.) umowa o kredyt denominowany jest nieważna. Na rzecz kredytobiorców została zasądzona kwota ponad 108 tys. zł.

Sąd pomimo przedstawienia przez bank argumentów orzekł, że utrzymanie w mocy umowy o kredyt nie jest możliwe. W umowie zostały zawarte nieuczciwe zapisy, co skutkuje koniecznością zwrotu uiszczonych przez kredytobiorców rat. Ponadto sąd nie uznał zarzutu zatrzymania, który zgłosił bank. Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzą: mec. Dariusz Rozpara. mec. Tomasz Karlikowski z kancelarii Xaltum, której ofertę możesz poznać na Frankomat.com.pl

Agnieszka Książek

Agnieszka Książek

agnieszka@helpfind.pl

Na bieżąco śledzi oraz analizuje sytuację Frankowiczów w Polsce. Stara się poruszać te problemy oraz tematy, które najbardziej interesują osoby posiadające kredyt w helweckiej walucie. Prywatnie miłośniczka górskich wędrówek i dobrego amerykańskiego kina.