Polityka prywatności strony frankomat.com.pl

§ I Informacje wstępne

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej frankomat.com.pl.
 2. Dane, które są podawane przez Użytkownika oraz dane zbierane w sposób automatyczny są przetwarzane tylko do celów określonych w polityce prywatności.

§ II Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Helpfind sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400, przy ul. Kazimierza Pułaskiego 11, NIP 622-276-35-69, Regon 3017358303, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000385405, zwany dalej “Administratorem”.
 2. Informacje dot. procesów przetwarzania danych można uzyskać pisemnie na adres korespondencyjny, tj. Helpfind sp. z o.o., ul. Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
 3. Użytkownik może wystąpić z zapytaniem o ofertę oferowaną przez Helpfind sp. z o.o. posługując się umieszczonymi w Serwisie formularzami elektronicznymi.
 4. Za pośrednictwem formularzy elektronicznych gromadzone są takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Zbierane są także inne dane podane przez użytkownika.
 5. Powyższe dane przekazane zostaną do VOTUM ROBIN LAWYERS S.A. z siedzibą we Wrocławiu 53-012, przy ul. Wyścigowej 56i, NIP: 8992590002, REGON: 020447530 Klauzula informacyjna Votum Robin Lawyers w celu przedstawienia oferty handlowej, z którą Administrator zawarł odrębną umowę udostępniania danych osobowych, na co użytkownik wyraża zgodę przez podanie danych kontaktowych do złożenia oferty.
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 7. Dane osobowe są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:
  • Możliwość kontaktu z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego w postaci komunikacji z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Przetwarzanie danych odbywa się do momentu wycofania zgody przez Użytkownika lub wniesienia sprzeciwu. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości odpowiadania na zapytanie.
  • Przedstawienie oferty (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane są przetwarzane do czasu wycofania albo złożenia sprzeciwu przez Użytkownika. Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości zaprezentowania oferty.
  • Realizacja usług bądź produktów (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce do chwili zrealizowania umowy. Brak podania danych jest równoznaczne z brakiem możliwości realizacji umowy.
  • Informowanie o usługach, które są świadczone w ramach odrębnej umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Dane przetwarzane są do czasu realizacji umowy. Niepodanie danych oznacza brak możliwości realizacji umowy
  • Działanie wyżej opisane lub inne mogące powodować powstanie cywilnoprawnych roszczeń dot. Serwisu lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych ma miejsce do upływu okresu przedawnienia lub zaspokojenia ewentualnych roszczeń. Brak podania danych może się wiązać z brakiem możliwości ustalenia, dochodzenia bądź obrony potencjalnych roszczeń.
 8. Dane osobowe Użytkownika, w przypadku zaistnienia dodatkowych przesłanek, mogą zostać udostępnione również następującym podmiotom, z którymi Administrator zawarł odrębne umowy przetwarzania powierzania danych osobowych. W takim przypadku Administrator przeprowadzi z Użytkownikiem dodatkową rozmowę telefoniczną:
  • Kancelaria Prawna Mohylak Adwokaci i Radcy Prawni Jakub Mohylak z siedzibą w Wejherowie 84-200, przy ul. Jana III Sobieskiego 292A/5, NIP: 5881954774, REGON: 220804107
  • Xaltum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-028, ul. Warszawska 53, NIP: 7792388531, REGON: 301677296
  • Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Kaźmierczaka z siedzibą w Poznaniu 61-846, przy ul. Strzeleckiej 34/11, NIP: 9680316935
  • Pirożek & Pirożek R. Pirożek, K. Pirożek, J. Wichura Spółka Jawna z siedzibą w Katowicach 40-150 przy ul. Wojciecha Korfantego 51, NIP:634293261
  • Kancelaria Radców Prawnych Korzybski Wojciński Kozłowska Sp.j. z siedzibą w Warszawie 00-137 przy ul. Elektoralnej 11/8, NIP: 9512359097, REGON: 146260937
  • VOTUM ROBIN LAWYERS S.A. z siedzibą we Wrocławiu 53-012, przy ul. Wyścigowej 56i, NIP: 8992590002, REGON: 020447530 Polityka prywatności Votum Robin Lawyers
  • DSA Investment z siedzibą we Wrocławiu 53-126, Aleja Wiśniowa 47, NIP: 8992723377, REGON: 021642423
  • Better Phinance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-844, przy ul. Grzybowskiej 87, NIP: 5252782393, REGON: 382693470
  • E-Kancelaria Grupa Prawno - Finansowa Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu 53-508, przy ul. Prostej 36, NIP: 8992802119, REGON: 36583299
  • Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamil Klemienia z siedzibą w Białymstoku 15-345, ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7, NIP: 5421307856, REGON: 051975644
  • GOLFSTROM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-574, ul. Łowiecka 19 lok. U3, NIP: 7010691742, REGON: 367319770
  • KASNOWSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SP. J. z siedzibą w Bydgoszczy 85-113, ul. Sieroca 26/9, NIP: 5542939667, REGON: 364834482
  • Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Szabłowska z siedzibą w Bydgoszczy 85-005, ul. Gdańska 67, NIP: 8751458726, REGON: 340809422
  • THEMI sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 30-138, ul. Włościańska 3, NIP 6772369903, REGON 122612214
  • Kancelaria Adwokacka Szymon Goska SubiGO z siedzibą w Łodzi 90-350, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 25c/296, NIP 7732493862, REGON 386997238
  • Kancelaria Jacek Kosiński - Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie 00-066, Plac Stanisława Małachowskiego 2, NIP 5221401697, REGON 012788622
  • Kancelaria Legatuum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-310, ul. Odrowąża 15, NIP 5242759116, REGON 146653602
  • Kancelaria Adwokacka Barbara Bieniasz z siedzibą w Rzeszowie 35-205, ul. Warszawska 16/9, NIP 5170032668, REGON 180803038
  • Kancelaria Adwokacka dr Tomasz Gulla z siedzibą w Słupsku 76-200, ul. Juliana Tuwima 23, NIP 5862186502, REGON 221888738
  • Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Płudowski, z siedzibą we Wrocławiu 53-413, ul. Gwiaździsta 10/10/1, NIP 8961459092, REGON 021998440
  • Ożóg sp. z o. o. Pytlak Kancelaria Prawna spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie 00-519, ul. Wspólna 35 lok. 3, NIP 7010153772, REGON 141452371
  • CWW S CETERA M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych I Adwokatów Spółka komandytowa, z siedzibą we Wrocławiu 50-072, ul. Pawła Włodkowica 10, NIP 8971724667, REGON 020465350, KRS 0000273899
  • Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat, z siedzibą w Lublinie 20-320, ul. Krańcowa 107/10, NIP 9462341711, REGON 061702192
  • Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Matuszczaka, z siedzibą w Krakowie 31-546, ul. Mogilska 40/24, NIP 5632296090, REGON 384246143 oraz Kancelaria Adwokacka Marlena Sroczyńska - Biziorek, z siedzibą w Krakowie 31-546, ul. Mogilska 40/24, NIP 6282274911, REGON 381750384
  • Bajon & Kaźmierczak Adwokacka Spółka Partnerska, z siedzibą w Poznaniu 81-739, Plac Wolności 18, lok. IV Piętro, NIP 7781471033, REGON 301413321
  • Kancelaria Adwokacka Adwokat Agata Morawska, z siedzibą w Gdańsku 80-822, ul. Toruńska 2c/1, NIP 5832963728, REGON 222104934
  • Kancelaria Adwokacka Adwokat Igor Frydrykiewicz, z siedzibą w Szczecinie 70-201, ul. Wyszyńskiego 14, NIP 8521452364, REGON 811224312
  • Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Oleś, z siedzibą w Katowicach 40-216, ul. Karpacka 12/61, NIP 6342646990, REGON 243648230
  • Kancelaria Adwokacka Mateusz Świercz, z siedzibą w Kielcach 25-008, ul. Ks. S. Staszica 12, lokal 2, NIP 6612289012, REGON 385810982
  • Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Majewski, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim 63-400, ul. Kaliska 6, NIP 6222673263, REGON 362209432
  • KANCELARIA NIK SP. Z O.O., z siedzibą w Łodzi 90-221, ul. Rewolucji 1905r. 61/3, NIP 7252301064, REGON 386571775
  • Kancelaria Adwokacka Marek Bańczyk, z siedzibą w Katowicach 40-860, ul. Gliwicka 234 lok. 208-209, NIP: 6292366135, REGON: 368604112
  • Kancelaria Adwokacka Agata Polotzek, z siedzibą w Katowicach 40-160, ul. Aleja Wojciecha Korfantego 51, NIP: 6452438413, REGON: 364933764
  • PWL „Przedpełski, Wąsowski, Lorek” Kancelaria Radców Prawnych sp.p., ul. Sienna 86 lok. 74, 00-815 Warszawa, NIP: 525-25-97-477, REGON: 147430117
  • Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Wojtkowiak, z siedzibą w Częstochowie 42-200, ul. Żwirki i Wigury 6/14 B lok. 2, NIP: 9291103346, REGON: 240870815
  • podmiotom, które współpracują z Administratorem w ramach realizacji umowy,
  • zewnętrznym podmiotom, które zapewniają wsparcie z zakresu IT,
  • firmom kurierskim lub operatorom pocztowym w ramach realizacji umowy,
  • uprawnionym podmiotom do uzyskania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Użytkownik ma prawo dostępu, sprostowania, usunięcia oraz przenoszenia swoich danych osobowych. Może także ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych, w sytuacji gdy: dane są nieprawidłowe; ich przetwarzanie jest niezgodne z przepisami prawa, ale dana osoba wnosi sprzeciw wobec ich usunięcia; Administrator nie wymaga już ich przetwarzania, ale dana osoba potrzebuje ich do działań dot. roszczeń. Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 10. Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu mającym na celu dopasowanie oraz przedstawienie nowych usług.
 11. Użytkownik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.
 12. Administrator zastrzega, że ma prawo dokonywać zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

§ III Polityka Cookies

 1. Serwis w myśl ogólnie przyjętej praktyki przechowuje pliki Cookies, zwane ciasteczkami.
 2. Informacje, które są zapisane w plikach Cookies serwer Serwisu odczytuje przy kolejnym połączeniu się z danego urządzenia.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na ulokowanie plików Cookies na urządzeniu Użytkownika.
 4. Użytkownik może wyłączyć ciasteczka poprzez konfigurację swojej przeglądarki.
 5. Pliki Cookies zawierają takie dane jak np. IP urządzenia, dane przeglądarki, dane dot. sesji, dane dot. urządzenia.

§ IV Wykorzystywanie plików Cookies

 1. Helpfind sp. z o.o. pliki Cookies przechowuje przez okres nieokreślony.
 2. Pliki Cookies są przechowywane jedynie w celach pomocniczych, które służą do administrowania Serwisem.
 3. Informacje, które są zawarte w plikach Cookies ujawniane są wyłącznie tym osobom, które są uprawnione do administrowania serwerem Serwisu.
 4. Pliki Cookies są przechowywane jedynie do celów związanych z statystyką oraz dopasowania treści i układu Serwisu do potrzeb Użytkowników.

§ V Google Analytics

 1. Serwis korzysta z usługi analizy stron internetowych Google Analytics.
 2. Google Analytics korzysta z plików Cookies, aby dać możliwość analizowania w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu.
 3. Informacje, które generują pliki cookies dot. korzystania z Serwisu przez danego Użytkownika, są przekazywane do Google i przechowywane przez tą spółkę na serwerach w USA.
 4. Google korzysta z wyżej wspomnianych informacji do celów związanych z oceną korzystania z Serwisu, raportowania danych dot. ruchu na Serwisie, a także świadczenia innych usług dot. ruchu na stronach internetowych oraz użytkowania Internetu.
 5. Jest możliwość przekazywania wyżej wymienionych informacji przez Google do osób trzecich - w przypadku zobowiązania do ich przekazania w ramach obowiązujących przepisów prawnych bądź jeśli osoby te są odpowiedzialne za ich przetwarzanie w imieniu Google.
 6. Google nie łączy adresu IP danego Użytkownika z innymi danymi, które są w jej posiadaniu.
 7. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć pliki Cookies poprzez wybranie odpowiednich ustawień w przeglądarce.
 8. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Google w celach i zakresie opisanym wyżej.

§ VI Odnośniki do innych stron

 1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.
 2. Zasady związane z korzystaniem z innych witryn internetowych oraz ich polityka prywatności są umieszczone na stronach, do których użytkownik jest przekierowywany za pośrednikiem odnośnika.

§ VII Bezpieczeństwo dot. informacji

 1. Administrator gwarantuje, że stosuje niezbędne środki, aby dane osobowe podawane przez Użytkownika były zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem, ich zniszczeniem bądź utratą.
 2. Aby zapewnić bezpieczeństwo danych wdrożono zabezpieczenia techniczne, organizacyjne, fizyczne oraz personalne.

§ VIII Zmiany polityki prywatności

 1. Helpfind sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej polityce prywatności.
 2. Zmiany mogą dot. m.in. wymogów, które określają przepisy prawne.
 3. O każdej zmianie polityki prywatności Użytkownik jest powiadamiany poprzez umieszczenie informacji w Serwisie.