Czy kredyt był wypłacany w transzach?
%

Zazwyczaj w umowie wyrażona jest w punktach procentowych

Czy kredyt był spłacony wcześniej?

Frankomat.com.pl © 2024
Wszelkie prawa zastrzeżone